Maori People
The indigenous inhabitants of New Zealand.
NameDateDocuments
Ngati Rangiteaorere
Muriwhenua People
Te Uri o Hau
Pouakani People
Te Roroa People
Waikato-Tainui People
Ngati Tuwharetoa
Ngati Turangitukua
Ngati Awa
Ngati Ruanui
Ngai Te Rangi
Ngai Tahu
Ngati Mutunga
Te Arawa
Ngaa Rauru Kiitahi
Descendents of Thomas Baker
Ngati Tamateatutahi - Ngati Kawiti
Descendents of Kereua Te Whatapapa and Rooha Petera
Nga Potiki
Ngati Tama

Was this useful? Click here to fill in the ATNS survey