Maori People
The indigenous inhabitants of New Zealand.
NameDateDocuments
Descendents of Kereua Te Whatapapa and Rooha Petera
Descendents of Thomas Baker
Muriwhenua People
Nga Potiki
Ngaa Rauru Kiitahi
Ngai Tahu
Ngai Te Rangi
Ngati Awa
Ngati Mutunga
Ngati Rangiteaorere
Ngati Ruanui
Ngati Tama
Ngati Tamateatutahi - Ngati Kawiti
Ngati Turangitukua
Ngati Tuwharetoa
Pouakani People
Te Arawa
Te Roroa People
Te Uri o Hau
Waikato-Tainui People

Was this useful? Click here to fill in the ATNS survey